Werkwijze Osteopaat Amstelveen

Tijdens de eerste afspraak zal er altijd begonnen worden met een intake gesprek, vervolgens het onderzoek.  Wanneer er mobiliteitsverlies is gevonden die in relatie staat tot de klacht dan zal de eigenlijke behandeling beginnen.

Intake osteopathie

Er zal begonnen worden met een gesprek ook wel anamnese genoemd, om zo mogelijk een indruk te krijgen over de ontstaanswijze van de klachten. Om een goede indruk te krijgen is het ook van belang om een inzicht te krijgen in de ziektegeschiedenis, eventuele familiaire klachten en leefgewoonten

Onderzoek osteopathie

Osteopaat Jop Mur zal manueel (met de handen) het lichaam op bewegelijkheid onderzoeken. Zo probeert hij de eventuele blokkades en of bewegingsbeperkingen die in relatie staan tot de klacht in kaart te brengen. Hierna zal er besproken worden wat de bevindingen zijn, ook zal er uitleg gegeven worden omtrent de ontstaanswijze en zal het  plan van aanpak besproken worden.

Behandeling osteopathie

Een osteopathische behandeling is altijd manueel en vaak op andere plaatsen dan waar de klacht zich bevindt. De afspraken zullen niet snel na elkaar zijn omdat het lichaam tijd nodig heeft om te reageren op de behandeling. Het kan zijn dat er na de behandeling een verergering van de klachten optreed, dat kan komen omdat het lichaam zich aanpast.